آرشیو تصاویر

سومین نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی تبلیغی سراسر کشور

1/11/2017 11:30:28 AM
.

سومین نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی تبلیغی سراسر کشور

1/11/2017 11:27:03 AM
.

سومین نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی تبلیغی سراسر کشور

1/11/2017 11:27:50 AM
.

سومین نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی تبلیغی سراسر کشور

1/11/2017 11:28:25 AM
.

نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی، تبلیغی استانها

9/4/2017 9:24:49 AM
به همت معاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، نشست روسای مجامع کانون های فرهنگی، تبلیغی استانها در سالن اجتماعات آن معاونت برگزار شد
« قبلی 1 بعدی »