آرشیو تصاویر

نشست مجموعه های فرهنگی شاخص استان همدان

7/15/2019 3:14:25 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست مجموعه های فرهنگی شاخص استان همدان

7/15/2019 3:14:34 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست مجموعه های فرهنگی شاخص استان همدان

7/15/2019 3:14:51 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست مجموعه های فرهنگی شاخص استان همدان

7/15/2019 3:14:57 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست های استان کرمانشاه

7/16/2019 1:31:44 PM
نشست های تشکل های میان تخصصی در تاریخ 20تیر ماه 1398
« قبلی 1 بعدی »