آرشیو تصاویر

نشست کانون مداحان استان همدان

7/15/2019 3:13:18 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست کانون مداحان استان همدان

7/15/2019 3:14:05 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست کانون مداحان استان همدان

7/15/2019 3:14:16 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.

نشست مجموعه های فرهنگی شاخص استان همدان

7/15/2019 3:14:42 PM
این نشست هم اندیشی در بازدید در یک روزه ای که از این استان در تاریخ ۱۹ تیرماه صورت گرفت، برگزار شد.
« قبلی 1 بعدی »