آرشیو گفتگو
تاریخ: ماه /
سال
ردیف : 1
عنوان صفحه : هويت انجمن‌هاي اسلامي را احياء مي‌كنيم
1/29/2017 1:22:40 PM
ردیف : 2
عنوان صفحه : سیاستگذاری هدفمند رويكرد اساسي كميته هيات مذهبي و تشكلهاي ديني است
1/29/2017 11:59:39 AM
ردیف : 3
عنوان صفحه : نقش موثر تشکلهای مذهبی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
1/24/2017 11:13:43 AM
ردیف : 4
عنوان صفحه : ارائه 25 طرح ملی در مورد نقش تشکل‌های دینی در کاهش آسیب های اجتماعی
1/23/2017 12:03:28 PM
ردیف : 5
عنوان صفحه : وظيفه رابط فرهنگي اهتمام به نهادينه كردن معرفت ديني است
1/23/2017 8:57:16 AM
« قبلی 1 بعدی »