برگزاری دوره آموزشی مسئولین تشکل های دینی از سوی تبلیغات اسلامی ورامین

تاریخ:1396/10/4

نسخه چاپی

" کارشناس تبلیغات اسلامی ورامین از برگزاری دوره آموزشی مسئولین تشکل های دینی خبر داد. "

به گزارش سامانه اطلاع رسانی تشکل های دینی و مراکزفرهنگی(تی. دی. ام)، محمدرضا عبدالوهاب،کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی ورامین از برگزاری دوره آموزشی مسئولین تشکل های دینی، طی هفتم دی ماه جاری با حضور مسئولین هیئات مذهبی و حسینیه ها خبر داد.

عبدالوهاب، تصریح کرد: دوره آموزشی مسئولین تشکل های دینی با حضور مسئولین هیئات مذهبی و حسینیه ها، با موضوعات مدیریت در عزاداری ها و روش های و آداب اخلاق برگزار می‌شود.

وی، اظهار داشت: برگزاری چنین دوره های آموزشی، باعث هیئت داری صحیح و جلوگیری از رفتار غیر اسلامی می‌شود.

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی