تقدیر از مدیر کانون فرهنگی تبلیغی فرزند بیشتر

تاریخ:1399/2/31

نسخه چاپی

" خراسان رضوی - همزمان با روز ملی جمعیت، مدیر کانون فرهنگی تبلیغی فرزند بیشتر در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مورد تقدیر قرار گرفت "

به گزارش سامانه اطلاع رسانی تشکل های دینی و مراکزفرهنگی(تی. دی. ام)، همزمان با روز ملی جمعیت، مدیر کانون فرهنگی تبلیغی فرزند بیشتر در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی مورد تقدیر قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، کانون فرهنگی تبلیغی فرزند بیشتر به عنوان بزرگترین کانون پژوهشی، ترویجی با رویکرد تخصّصی جمعیّت در راستای مبانی اسلام و منویّات مقام معظّم رهبری حفظه اللـه در مشهد مقدس با پوشش شهری ، استانی و کشوری و مخاطبین میلیونی ، فعّالیت می‌نماید.
محسن هادیان افرود : این کانون دارای مراکز و واحدهای مختلف به شرح ذیل می‌باشد که دامنۀ آن‌ها درحال گسترش است: مدیریت ، اتاق فکر،واحد پژوهش، روابط عمومی ، ارتباطات و هماهنگی ،واحد مشارکت (نمایشگاه و همایشات)، واحد مشاوره، واحد رصد و آمار، واحد آموزش و تبلیغ،واحد انتشارات، واحد عملیات روانی، سایت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه و فضای مجازی قرزند بیشتر،_ ماهنامه فرزند آوری،فصلنامۀ جمعیّت، مدرسۀ تخصّصی جمعیّت،کانون سبک زندگی اسلامی نسل صالح،گروه مبلغان کانون فرهنگی تبلیغی فرزند بیشتر،هیئت اندیشه ورز جمعیّت،کارگروه‌های تخصّصی جمعیّت، واحد نظارت و ارزشیابی.
حجت الاسلام امیرحسین حق خواه مدیر کانون فرهنگی تبلیغی جمعیت برتر امروز در اداره کل تبلیغات اسلامی به مناسبت روز ملی جمعیت مورد تقدیر مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی قرار گرفت.

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی