دستورالعمل ساماندهی زائران اربعین ۹۸ بررسی شد

تاریخ:1398/2/22

نسخه چاپی

" سومین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی با دستور کار تکمیل دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائران اربعین حسینی ستاد مرکزی و ستادهای استانی در سال ۹۸ برگزار شد. "

به گزارش سامانه اطلاع رسانی تشکل های دینی و مراکزفرهنگی(تی. دی. ام)، سومین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی به ریاست ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین و جمالی نژاد معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی، حیدری دبیر ستاد اربعین و اعضای ستاد و استانداران استان‌های معین با دستور کار بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات کلی دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی بر لزوم تشکیل کمیته‌‌های متناظر ستاد مرکزی در استان‌ها و راه‌اندازی ستادهای شهرستانی و استانی و تقویت آنها در جهت پرهیز از موازی کاری،برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت بر اساس اصول و سیاست‌های اجرایی ستاد مرکزی اربعین و ساماندهی مرزهای ورودی و خروجی زمینی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها تاکیدکرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم تعیین زمین ثابت در مرزهای داخل کشور برای استانهای معین گفت: در تلاش هستیم به تدریج استان‌های معین را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که به صورت مستقل امداد، غذا، اسکان و به صورت کلی امور اجرایی را عهده‌دار شوند و به نوعی کار اجرایی دستگاه‌های ملی را  تعدیل کنیم.
ذوالفقاری در ادامه مستند‌سازی مراسم اربعین از طریق کمیته اطلاع رسانی و همچنین پیمایش و نظر سنجی از زائران حسینی با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف و تکمیل زیرساخت‌ها را از موارد مورد اهمیت در دستورالعمل دانست و ابراز امیدواری کرد با اقدامات صورت گرفته و تشکیل ستادهای استانی شاهد برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم در اربعین ۹۸ باشیم.


 1:25:48 PM

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی