برگزاری دوازدهمین جلسه ماهانه اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی

تاریخ:1395/10/22

نسخه چاپی

" دوازدهمین جلسه ماهانه رؤسای گروه ها و کارشناسان تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی به ریاست رضا معممی مقدم برگزار شد. "

به گزارش روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی،  مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی در دوازدهمین جلسه ماهانه رؤسای گروه ها و کارشناسان این اداره کل گفت:جورچین تشکلهای دینی در سال ۹۴ تکمیل شد.

 رضا معممی مقدم افزود: یکی از دستاوردهای مهم اداره کل در سال ۹۴ گسترده کردن پوشش جغرافیایی مناسبت های مذهبی بوده است. ما قدمهای مثبتی در سال ۹۴ برداشته ایم و هیچگاه در این سال ایستا نبوده ایم.

وی ادامه داد: در سال ۹۴ که سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بود جورچین تشکلهای دینی کامل شد. دراین سال به انجمن های اسلامی و کانونهای فرهنگی، تبلیغی که نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند توجه ویژه ای شد و مجمع عالی کانونهای فرهنگی، تبلیغی و نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی برگزار شد که دستاوردهای زیادی را در پی داشت.

گفتنی است،دوازدهمین جلسه ماهانه رؤسای گروه ها و کارشناسان اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی با حضور رؤسای هر یک از گروه های سه گانه برنامه ریزی مناسبت های مذهبی، هیئات مذهبی و مداحان و کانون های فرهنگی، تبلیغی، انجمن های اسلامی و سمن های دینی  در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار شد.

اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان وظایف مهمی بر عهده دارد که موارد زیر از جمله مهمترین آنهاست:

برگزاری جلسات فصلی کانون مداحان و شعرای آیینی وشواری هیئات مذهبی 

ارتقاء سطح علمی، دانش و آگاهی تشکلهای دینی مردمی 

ایجاد زمینه مناسب جهت تقویت مشارکت تشکلهای دینی مردمی در فعالیتهای فرهنگی حوزه دین.

حمایت از تولیدات علمی و برنامه های فرهنگی تشکلهای دینی.

پشتیبانی از برنامه های تحقیقاتی تشکلهای دینی در راستای آسیب شناسی معضلات فرهنگی حوزه دین.
آگاهی بخشی نسبت به خرافات و انحرافات و مقابله با آن.

بهره گیری از هنر، ابتکار و خلاقیت در سالم سازی نمادها و علائم مذهبی.

تقویت و توسعه ارتباط و تعامل مناسب بین تشکلهای دینی در سطوح مختلف.گ

به کارگیری مکانیزم مناسب جهت کنترل، نظارت و ارزیابی بر امور تشکلهای دینی.

تأمین نیازمندیهای قانونی و مقرراتی تشکلهای دینی.

ارائه الگوهای برتر در راستای فعالیتهای فرهنگی تشکلهای دینی.

تلاش در جهت حمایتهای همه جانبه از خودجوش و مردمی بودن تشکلهای دینی.

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی