هیئات مذهبی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش به سزایی دارند.

تاریخ:1397/8/14

نسخه چاپی

" رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین گفت: هیئات مذهبی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش به سزایی دارند. "

به گزارش سامانه اطلاع رسانی تشکل های دینی و مراکزفرهنگی(تی. دی. ام) ، حجت السلام عباس کاظمی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین درگفتگو با رابط خبر این شهرستان اظهارکرد: اربعین بزرگترین و با شکوهترین همایش و جمعیت در در جهان است واین فرصت ارزشمند نصیب مردم شده است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) ابرازکرد: امامان معصوم (ع) ازفرزندان حسین(ع) هستند هرکس از آنان اطاعت کند از خدا اطاعت کرده و هرکس از آنان نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است. آنان دستاویز مورد اطمینان و وسیله تقرب به خدای تبارک و تعالی هستند.
رئیس کار کنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خمین با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین آثار و برکات فراوانی دارد اذاعان کرد: در کنار بعیت و تجدید عهد با امام حسین(ع)پیام مقابله با ظالمان و دفاع از مظلومان در این راهپیمایی عظیم نهفته است.

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیئات مذهبی شهرستان خمین خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی نقش به سزایی دارند و لازم است وارد میدان شوند.منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی