اهداف اصلی قیام امام حسین (ع) برای هیئات مذهبی بیان شود.

تاریخ:1397/7/18

نسخه چاپی

" کهگیلویه و بویراحمد- رئیس شورای هیئات مذهبی باشت گفت: در هیئات مذهبی باید اهداف اصلی قیام امام حسین (ع) به اعضای هیئات مذهبی بیان شود. "

نادرگرامی با بیان اینکه شورای هیئات مذهبی باید بتواند هیئات نمونه را به‌عنوان الگو به سایر هیئات مذهبی معرفی کند، خاطرنشان کرد: در هیئات مذهبی باید اهداف اصلی قیام امام حسین (ع) به اعضای هیئات مذهبی بیان شود و خروجی هیئات مذهبی باید تغییراتی باشد که در اعضای هیئتها انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: صدور بیانیه در مناسبتهای مذهبی و ملی، شناسایی توان بالقوه هیئات، استفاده بهینه از ظرفیتهای هیئات مذهبی و هماهنگی برای صدور مجوز برای هیئات مذهبی را از وظایف شورای هیئات مذهبی شهرستان ها عنوان کرد.

رئیس شورای هیئات مذهبی باشت درپایان افزود: هیئت های مذهبی به واسطه مردمی بودن تاکنون توانسته اند کارکرد خوبی در راستای ارتقای فرهنگ دینی مردم داشته باشند ولی شرایط کنونی با گذشته بسیار متفاوت است و به همین دلیل نیز نیاز است تا در این زمینه توجه بیشتری به تشکل ها و مجموعه های مردمی شود تا مردم را نسبت به آسیب های اجتماعی در جامعه آگاه کنند.

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی