محور اصلی برنامه های هیئت های مذهبی عمق بخشی به باورهای دینی افراد جامعه

تاریخ:1397/7/18

نسخه چاپی

" رئیس شورای هیئات مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان گفت: محور اصلی برنامه های هیئت های مذهبی عمق بخشی به باورهای دینی افراد جامعه در خصوص نهضت حسینی است. "

به گزارش سامانه اطلاع رسانی تشکل های دینی و مراکزفرهنگی(تی. دی. ام)،  ایرج کامیابی در گفتگو با رابط خبری این شهرستان گفت: محور اصلی برنامه های هیئت های مذهبی عمق بخشی به باورهای دینی افراد جامعه در خصوص نهضت حسینی است.

کامیابی با تاکید بر استفاده از فرصت محرم و صفر جهت ارتقاء سطح فرهنگ جامعه افزود: ازاین فرصت جهت رفع دل نگرانی های موجود از ورود آسیب ها و ناهنجاری ها در حوز های اجتماعی تلاش شود.

وی نقش هیئت های مذهبی را در فرهنگسازی و ارتقاء فرهنگ دینی جامعه مهم دانست و گفت: شناساندن مکتب سرخ عاشورا و عمق بخشی به باورهای اقشار مختلف جامعه در خصوص اهداف والای نهضت حسینی همواره رکن اصلی برنامه های فرهنگی هیئت های مذهبی است.

رئیس شورای هیئات مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان در خاتمه گفت: پیام عاشورا ظلم ستیزی، شهادت طلبی و عدالت خواهی در جامعه بود که منجر به بصیرت افزایی خواص و عوام در جامعه شد.

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی