تماس با ما

نشانی:

خیابان ولیعصر، نبش خیابان زرتشت غربی، ساختمان شهید نواب،

طبقه چهارم ، اداره تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی

شماره تماس:

۸۸۸۹۶۲۴۳-۴

۸۸۹۰۰۲۴۰


آدرس رایانامه:

tashakoldiny@gmail.com