آرشیو خبرها
تاریخ: ماه /
سال  
استان:  
شهرستان:
ردیف : 1
عنوان : یکی از راهبردهای مهم سازمان، متشکل سازی مخاطبین جامعه هدف خود است
1395/10/25
ردیف : 2
عنوان : مردمی شدن فرهنگ را به‌عنوان یک اصل تلقی کنیم
1395/10/22
ردیف : 3
عنوان : ورود اطلاعات 174 انجمن اسلامی در سامانه طوبی
1395/10/22
ردیف : 4
عنوان : ورود اطلاعات 990 کانون فرهنگی، تبلیغی در سامانه طوبی
1395/10/22
ردیف : 5
عنوان : ثبت نام بیش از 30 هزار مداح در سامانه طوبی
1395/10/22
ردیف : 6
عنوان : دریافت و تمدید جواز هیئات مذهبی از این پس در سامانه طوبی امکان پذیر است
1395/10/22
ردیف : 7
عنوان : نگاهی به مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه ستاد مرکزی ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی
1395/10/22
ردیف : 8
عنوان : برگزاری دوازدهمین جلسه ماهانه اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی
1395/10/22
« قبلی 1 بعدی »